Nakliyat ve Tekne Sigortaları

Yurtiçi Nakliye Sigortası

 Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, yurt içi taşımacılık işlemlerinde nakliyecilerin, yani taşıyıcıların, taşıma sırasında müşterilerin mallarına veya yüklerine gelebilecek zararlar ve kayıplar nedeniyle doğabilecek mali sorumluluklarını teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde meydana gelebilecek kaza, hırsızlık, yangın gibi beklenmedik olaylara karşı nakliyecileri korur. Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, taşıyıcıların finansal risklerini azaltır ve müşterileriyle olan ilişkilerini güvence altına alır.

 Bu sigorta genellikle yurt içi taşımacılık işleriyle uğraşan nakliye firmaları veya lojistik şirketleri tarafından tercih edilir.

3

(CMR)Uluslararası Nakliye Sigortası

 Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, uluslararası taşımacılık işlemlerinde taşıyıcıların, yani nakliyecilerin, yüklerin kaybolması, zarar görmesi veya hasar görmesi gibi durumlarda doğabilecek mali sorumluluklarını teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, taşıyıcıların müşterileri veya yük sahipleri karşısındaki sorumluluklarını kapsar ve uluslararası taşımacılık sözleşmeleri ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulanır. Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, taşıyıcıların finansal risklerini azaltır ve taşımacılık işlemlerinde güvenliği artırır. Bu sigorta genellikle uluslararası taşımacılıkta faaliyet gösteren nakliye firmaları veya lojistik şirketleri tarafından tercih edilir.

2

Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

 Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, nakliye şirketlerinin taşıma sürecinde üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi zararları karşılamak için tasarlanmış bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, taşıma esnasında meydana gelebilecek kazalar, hasarlar veya diğer olumsuz durumlar sonucunda üçüncü taraflara verilebilecek zararları kapsar. Nakliyeci, taşıma işlemleri sırasında müşterilerinin eşyalarını güvenli bir şekilde taşımakla yükümlüdür. Ancak, bazen kazalar meydana gelebilir veya eşyalar zarar görebilir.

 Nakliyeci Sorumluluk Sigortası, bu tür durumlarda nakliyeci şirketin maddi yükümlülüklerini azaltarak hem nakliye şirketi hem de müşterileri için bir güvence sağlar.

1

Kıymet Sigortası (Taşınan Para)

 Kıymet Sigortası, genellikle özel ve yüksek değerli eşyaların, örneğin mücevherler, sanat eserleri, antikalar veya nadir koleksiyon parçaları gibi, standart ev veya içerik sigortası poliçeleri tarafından yeterince kapsanmadığı durumlarda ek koruma sağlayan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, söz konusu eşyaların kaybolması, çalınması, hasar görmesi veya yok olması durumunda maddi kayıpları telafi eder. Genellikle eşyanın değeri, nadirliği, taşınma sıklığı ve diğer özel koşullar dikkate alınarak özel olarak düzenlenir. Kıymet Sigortası, sahiplerine bu özel ve değerli eşyaların güvence altında olduğu huzurunu sağlar, aynı zamanda müşterek kazaların veya hırsızlıkların olası finansal etkilerine karşı koruma sağlar. Bu sayede, sahipleri eşyalarını güvenle kullanabilir ve sergileyebilirler.

4

Özel Yat/Tekne Sigortası

 Yat Sigortası, denizdeki yatların çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yat sahiplerine genellikle suya düşme, yangın, hırsızlık, çatışma, karaya oturma gibi olası olaylardan kaynaklanabilecek maddi zararları ve sorumlulukları kapsar.

 Yat Sigortası, yat sahiplerine ve yolcularına denizde seyahat ederken gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca, yat sahipleri için yasal zorunluluk olabilecek belirli sigorta kapsamlarını da içerebilir. Bu sigorta, yatın değerini korumak ve beklenmedik durumlar karşısında mali güvenlik sağlamak adına önemli bir koruma sağlar.

6

Balıkçı Tekne Sigortası

 Balıkçı Tekneleri Sigortası, balıkçıların teknelerini denizdeki çeşitli risklere karşı korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, balıkçı teknelerinin çeşitli tehlikelere maruz kalabileceği durumları kapsar.

 Örneğin, kazalar, yangın, hırsızlık, batma, çatışma gibi olaylar nedeniyle oluşabilecek maddi zararları karşılar. Ayrıca, teknelerin motorları, ekipmanları, navigasyon sistemleri gibi teknik donanımlarının arızalanması veya hasar görmesi durumunda da tazminat sağlar. Balıkçı Tekneleri Sigortası, balıkçıların işlerini güvence altına alır ve denizde güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

8

Özel Yat/Tekne Tamir Sigortası

 Yat ve Makine Sigortası, yatların ve yatların motorlarının çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir tür sigortadır.

 Bu sigorta, yatların denizde veya karada maruz kalabileceği çeşitli risklerden kaynaklanan maddi zararları karşılar. Yatın kendisi, motoru ve diğer donanımları gibi unsurlar bu sigorta kapsamındadır.

 Örneğin, yatın bir kaza sonucu hasar görmesi, hırsızlık, yangın veya doğal afet gibi durumlar bu sigorta poliçesi altında tazmin edilebilir.

 Bu şekilde, yat sahipleri beklenmedik olaylara karşı mali olarak korunmuş olurlar.

7

Özel Marina/Çekek Yer İşletmeci Sorumluluk

 Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası, marinacıların ve çekek yerlerinin işletenlerinin, işletme faaliyetleri sırasında üçüncü taraflara veya müşterilere verebilecekleri maddi zararlar nedeniyle karşılaşabilecekleri sorumlulukları koruyan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, marina veya çekek yerlerinin sahibi veya işleteni olarak, gemilerin bakımı, onarımı, kaldırılması veya denize indirilmesi gibi faaliyetler sırasında oluşabilecek kazaların veya hasarların finansal sonuçlarından korunmayı sağlar. Örneğin, müşterinin teknesi kaldırılırken hasar görmesi veya bir ziyaretçinin marina alanında yaralanması durumunda, bu sigorta tazminat sağlayabilir. Bu sayede işletmeler işlerini güvence altına alır ve olası mali kayıpları minimize eder.

9

Ticari Liman/Terminal İşletenler Sorumluluk

 Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası, liman veya terminal işletmecilerinin işletme faaliyetleri sırasında üçüncü taraflara veya müşterilere verebilecekleri maddi zararlar nedeniyle karşılaşabilecekleri sorumlulukları koruyan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, liman veya terminal sahibi veya işleteni olarak, yükleme-boşaltma işlemleri, depolama, taşıma veya diğer liman hizmetleri sırasında meydana gelebilecek kazaların veya hasarların finansal sonuçlarından korunmayı sağlar. Örneğin, bir kargo gemisinin liman tesislerinde bir kazaya karışması veya liman personelinin işyerinde bir yaralanma yaşanması durumunda, bu sigorta tazminat sağlayabilir. Bu sayede liman veya terminal işletmecileri işlerini güvence altına alır ve olası mali kayıpları minimize eder.

10

Ticari Gemi Tamirci Sorumluluk Sigortası

 Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası, gemi tamircilerinin faaliyetleri sırasında olası maddi zararlar nedeniyle karşılaşabilecekleri hukuki sorumlulukları kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, gemi tamircilerinin gemi onarımı, bakımı veya diğer hizmetleri sırasında gemiye veya üçüncü taraflara verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat taleplerini karşılamayı amaçlar.

 Örneğin, gemi tamircilerinin gemi üzerinde yaptığı bir onarım veya bakım işlemi sonucunda gemide meydana gelen bir hasarın tazmin edilmesi gerekebilir. Bu durumda, Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası, tamircilerin mali olarak korunmasını ve potansiyel hukuki maliyetleri karşılamasını sağlar. Bu sigorta, gemi tamircilerinin işlerini güvence altına alırken aynı zamanda müşteri ilişkilerini de korur.

11