Mühendislik Sigortaları

(ECS) Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, işletmelerin veya bireylerin elektronik cihazlarını, bilgisayar sistemlerini ve diğer hassas elektronik ekipmanlarını çeşitli risklere karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, cihazların yangın, su baskını, hırsızlık, kısa devre gibi beklenmedik olaylar nedeniyle oluşabilecek hasarları kapsar. Ayrıca, elektronik cihazların iç veya dış kaynaklı arızaları da sigorta kapsamına alınabilir. Elektronik Cihaz Sigortası, işletmelerin veya bireylerin elektronik cihazlarının tamir veya değiştirilmesi gerektiğinde ortaya çıkabilecek yüksek maliyetleri karşılar.

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası

Makine Ve Parçası Kırılma Sigortası

 Makine Kırılması Sigortası, işletmelerin makinelerinin beklenmedik arızaları veya kırılmaları durumunda ortaya çıkan maddi zararları karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işletmelerin üretim süreçlerinde kritik öneme sahip makinelerinin tamiri veya değiştirilmesi gerektiğinde oluşabilecek yüksek maliyetleri korur. Makine kırılması sigortası genellikle makinenin aniden ve beklenmedik şekilde kırılması, iç hasarlar, elektrik arızaları gibi durumları kapsar. Bu sigorta, işletmelerin makinelerinin devamlılığını sağlamaya ve üretim kayıplarını minimize etmeye yardımcı olur.

3

(EAR) Montaj All Risks Sigortası

 Bu sigorta, montaj işlerinde kullanılan ekipmanların, malzemelerin ve yapıların montajı sırasında meydana gelebilecek her türlü zararı kapsar. Yangın, hırsızlık, doğal afetler, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları ve malzeme taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar da bu sigorta kapsamındadır. Montaj All Risks Sigortası, montaj işlerini yapan firmaların ve işverenlerin maddi risklerini minimize etmeyi amaçlar. Bu sigorta, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken güvenliği sağlar ve iş sürekliliğini korur. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

2

(CAR) İnşaat All Risk Sigortası

 İnşaat projelerini kapsamlı bir şekilde koruyan ve işverenleri, müteahhitleri ve diğer ilgili tarafları maddi kayıplara karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, inşaat sürecinde meydana gelebilecek her türlü zararı kapsar, bunlar arasında yangın, hırsızlık, doğal afetler, vandalizm, iş kazaları ve malzeme taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar bulunur. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlar da mevcut olabilir. İnşaat All Risks Sigortası, inşaat projelerinin maliyetini korurken, işverenleri ve müteahhitleri beklenmedik risklere karşı korur ve iş sürekliliğini sağlar.

1