Finansal Sorumluluk Sigortaları

Kefalet sigortası

 Kefalet Sigortası, işletmelerin veya bireylerin yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda oluşabilecek mali riskleri azaltan bir sigorta çözümüdür. Bu sigorta, sözleşme veya yasal düzenlemeler gereği oluşabilecek zararları karşılar ve işletmelerin veya bireylerin faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanır.

 Kefalet Sigortası, özellikle inşaat projeleri, ihaleler, kira sözleşmeleri ve diğer ticari anlaşmalar gibi durumlarda önemli bir koruma sağlar. Sözleşme taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme ihlali durumunda, mağduriyeti en aza indirerek taraflar arasındaki güveni korur. 

5

Ticari Alacak Sigortası

 Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, işletmelerin alacaklarını korumak ve ticari riskleri minimize etmek için devlet tarafından desteklenen bir sigorta çözümüdür. Bu sigorta, işletmelerin alacaklarına karşı ödeme güçlükleri veya alıcı iflası gibi risklere karşı koruma sağlar.

 Ticari alacak sigortası, işletmelerin nakit akışını korur ve likidite sorunlarıyla başa çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca, alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmelerin finansal zararlarını telafi eder ve büyüme potansiyelini artırır.

6

Bina Tamamlama Sigortası

 Bina Tamamlama Sigortası, inşaat sürecinde beklenmedik durumlarla karşılaşılması durumunda projeleri koruyan bir sigorta çözümüdür. Bu sigorta, inşaat sürecinde ortaya çıkabilecek maddi zararları ve gecikmeleri telafi eder. 

 İnşaat projelerinde, işçilik, malzeme tedariki veya doğal afetler gibi beklenmedik durumlar nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler ve mali kayıplar Bina Tamamlama Sigortası ile güvence altına alınır. Ayrıca, projenin yasal gereksinimlere uygun bir şekilde tamamlanamaması durumunda da koruma sağlar. Detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçin.

4

Fatura Güvence Sigortası

 Fatura Güvence Sigortası, işletmelerin alacakları faturalarının ödenmemesi durumunda oluşabilecek mali kayıpları korumak için tasarlanmış bir sigorta ürünüdür. İşletmeler, ticari faaliyetleri sırasında müşterilerinden veya iş ortaklarından aldıkları faturaların ödenmemesi riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu durum, işletmenin nakit akışını olumsuz etkileyebilir ve finansal zorluklar yaşamasına neden olabilir.

 Fatura Güvence Sigortası, işletmelerin bu risklere karşı korunmasını sağlar. Sigorta poliçesi, işletmenin alacaklarına ilişkin belirli koşullar altında oluşabilecek ödeme gecikmeleri veya alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmeye ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu sayede, işletmeler mali açıdan daha güvende hissederler ve nakit akışlarını daha dengeli bir şekilde yönetebilirler. Fatura Güvence Sigortası, işletmelerin finansal risklerini azaltarak daha sağlam bir ticari zemin oluşturmalarına yardımcı olur.

5

Finansal Kayıp Sigortası

 Finansal Kayıp Sigortası, işletmelerin normal iş süreçlerinin aksamaları veya dış faktörlerden kaynaklanan finansal zararları karşılamak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. İşletmeler, çeşitli risklere maruz kaldıklarında, operasyonlarını devam ettirememe veya gelir kaybı gibi sonuçlarla karşılaşabilirler. Finansal Kayıp Sigortası, bu tür durumların işletmenin gelirini veya nakit akışını olumsuz etkilemesi durumunda maliyetleri karşılamayı amaçlar.

 Bu sigorta genellikle işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, büyüklüğüne ve risk profiline bağlı olarak özelleştirilebilir. Temel kapsam, işletmenin operasyonlarının geçici olarak durması durumunda gelir kaybını karşılamayı içerebilir. Ayrıca, tedarik zinciri kesintileri, doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi beklenmedik olaylar nedeniyle oluşabilecek mali kayıpları da içerebilir.

2

Mülkiyet Sigortası

 Mülkiyet Sigortası, gayrimenkul sahiplerinin evlerini, iş yerlerini veya diğer mülklerini yangın, hırsızlık, su baskını gibi beklenmedik olaylara karşı korumak için satın aldıkları bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta poliçesi, mülk sahiplerine maddi zararları telafi etme ve yeniden inşa etme imkanı sunar. Ayrıca, poliçede genellikle konut sahiplerinin kişisel eşyalarının da korunduğu kapsamlar bulunur. Mülkiyet sigortası, çeşitli risklere karşı kapsamlı bir koruma sağladığı için ev veya iş yeri sahipleri için önemli bir güvence kaynağıdır. Bu sigorta, felaket durumlarında maddi kayıpların telafisini sağlayarak mülk sahiplerine huzur ve güvenlik duygusu verir.

3

Emniyeti Suistimal Sigortası

 Emniyeti Suistimal Sigortası, bir işletme veya kuruluşun çalışanlarının kötü niyetli veya yanlış uygulamaları nedeniyle oluşabilecek mali zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, çalışanların hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk veya diğer suistimal eylemleri sonucu işverene veya üçüncü taraflara verilen zararları kapsar.

 
 Özellikle finans kuruluşları, perakende sektörü veya diğer hizmet işletmeleri gibi yüksek riskli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için önemlidir. Emniyeti Suistimal Sigortası, işverenlerin bu tür durumlarda oluşabilecek ciddi finansal kayıpları önlemelerine yardımcı olur. Bu sigorta, işletmelerin itibarını korurken, çalışanların kötü niyetli davranışlarına karşı koruma sağlar. Ayrıca, işletmelerin mevzuata uyumlu olmalarını ve riskleri minimize etmelerini teşvik eder.

1