Tarım Sigortaları

Bitkisel Ürün Sigortası

 Tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerin tarımsal ürünlerinin çeşitli doğal afetler veya belirli riskler nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve çiftçilere ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Bitkisel ürünlerin yanı sıra meyve, sebze, tahıllar ve diğer tarım ürünlerini kapsayabilir. Sigorta kapsamında yer alan riskler arasında kuraklık, aşırı yağış, dolu, don, yangın gibi doğal afetler ve hastalıklar bulunabilir. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, çiftçilere tarımsal ürünlerinden kaynaklanabilecek potansiyel maddi kayıpları telafi etme ve riskleri azaltma fırsatı sunar.

1

Sera Sigortası

 Sera işletmecilerinin sera ürünlerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve sera işletmecilerine ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Sera Sigortası, sera tesislerinde yetiştirilen ürünlerin yanı sıra sera yapısının kendisini de kapsayabilir. Sigorta kapsamında yer alan riskler arasında hava koşulları, doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer üretim kayıplarına neden olan etkenler bulunabilir. Devlet Destekli Sera Sigortası, sera işletmecilerine tarımsal ürünlerinden kaynaklanabilecek potansiyel maddi kayıpları telafi etme ve riskleri azaltma fırsatı sunar, böylece tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.

2

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

 Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının ölümü veya belirli hastalıklara yakalanması gibi risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve çiftçilere ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, çiftçilerin büyükbaş hayvan varlıklarını korumak için bir güvence sağlar ve ölüm, hastalık veya diğer acil durumlar durumunda maddi kayıplarını telafi eder. Bu sigorta, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere işletmelerini sürdürmeleri için finansal güvenlik sağlar ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.

3

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

 Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının ölümü veya belirli hastalıklara yakalanması gibi risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve çiftçilere ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, çiftçilerin küçükbaş hayvan varlıklarını korumak için bir güvence sağlar ve ölüm, hastalık veya diğer acil durumlar durumunda maddi kayıplarını telafi eder. Bu sigorta, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere işletmelerini sürdürmeleri için finansal güvenlik sağlar ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.

4

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

 Kümes hayvanı yetiştiricilerinin tavuk, hindi, ördek gibi kümes hayvanlarının ölümü veya belirli hastalıklara yakalanması gibi risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve çiftçilere ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Kümes Hayvanları Sigortası, çiftçilerin kümes hayvan varlıklarını korumak için bir güvence sağlar ve ölüm, hastalık veya diğer acil durumlar durumunda maddi kayıplarını telafi eder. Bu sigorta, kümes hayvanı yetiştiriciliği yapan çiftçilere işletmelerini sürdürmeleri için finansal güvenlik sağlar ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.

5

Arıcılık Sigortası

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası, arıcılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçilerin arı kovanlarının kaybı veya arı popülasyonunun azalması gibi risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve arıcılara ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Arıcılık Sigortası, arı kovanlarının çeşitli faktörlerden kaynaklanan kayıplarına karşı koruma sağlar. Bu kayıplar arasında doğal afetler, hastalıklar, zararlılar, iklim değişikliği ve arıcılık uygulamaları nedeniyle oluşan riskler bulunabilir. Sigorta, arıcıların arı popülasyonunu korumak ve işletmelerini sürdürmek için finansal güvenlik sağlar, ayrıca arıcılığın sürdürülebilirliğini destekler.
7

Su Ürünleri Sigortası

 Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası, balıkçıların ve su ürünleri yetiştiricilerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta genellikle devlet tarafından desteklenir ve su ürünleri üreticilerine ekonomik kayıplarını azaltma veya telafi etme imkanı sunar. Su Ürünleri Sigortası, balık yetiştiriciliği, deniz avcılığı ve tatlı su balıkçılığı gibi faaliyetlerde bulunan işletmelere yönelik olarak tasarlanmıştır. Sigorta kapsamında yer alan riskler arasında doğal afetler, hastalıklar, su kirliliği ve avlanma sınırlamaları gibi etkenler bulunabilir. Bu sigorta, su ürünleri yetiştiricilerine ve balıkçılara işletmelerini sürdürmeleri için finansal güvenlik sağlar ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.

6