Havacılık Sigortaları

hava taşıtları Yolcu Sorumluluk Sigortası

Yolcu ve bagaj sigortası, misafirlerinizin seyahatleri boyunca istenmeyen durumlarda oluşabilecek yaralanma ya da ölüm gibi durumlarda aynı zamanda bavulun başına istenmeyen bir durum gelmesi ya da kaybolması gibi durumlarda şirketinizi ve sizi teminat altına alır. 

Yolcu Sorumluluk Sigortası kapsamında; yolculuk esnasında ortaya çıkacak kaza, düşme, infilak etme, piste çakılma, pistten çıkma, zorunlu suya iniş, türbülans gibi hallerde yolcuların yaralanması, geçici veya daimi olarak sakatlanması veya ölmesi gibi durumlarda kişilere maddi ve manevi zararları için ödeme gerçekleştirir. Kurumsal teklif almak için bizimle iletişime geçiniz

4

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza SG.

 Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza sigortası, uçuş ekibi ya da yolcuların olası bir kaza nedeniyle ölüm, sürekli sakatlık, tedavi giderleri gibi fiziki zararlarını teminat altına almak için oluşturulmuş sigorta türüdür.

Teminatlar dışında poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar, terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri ve yedek parça teminatı gibi birçok güvence daha verilmektedir. Ek prim verildiği takdirde bu sigortanın kapsamı genişletilebilir. 

8

Hava Taşıtları Kargo Sorumluluk Sigortası

 Hava nakil araçları tarafından taşınan ve mali değerin uğrayacağı hasar ya da kaybolmalara karşı emniyet oluşturulması için tercih edilen poliçedir.

 Taşınmak üzere alınan malların göreceği hasarlar sadece alıcı ya da satıcının değil, havayolu firmasıda sorumluluk taşımaktadır. Bu süreç boyunca olası bir istenmeyen duruma karşı önlem almak isteyen havayolları tarafından tercih edilen sigorta türüdür. Kurumsal teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5

Hava Taşıtları 3. Kişilere Karşı Sorumluluk

 Uçuş gerçekleştirilirken, uçak içerisinde üçüncü kişinin başına gelecek problemlere karşı teminat oluşturur. Kişinin fiziki darbe alması ya da istenmeyen bir durum yaşanması durumunda bu sigorta devreye girer.

 Servis esnasında kişinin üzerine dökülecek sıcak sudan, koluna bir madde düşmesine kadar oldukça geniş kapsamlı teminat sağlar. Bu sayede üçüncü kişilere karşı ve üçüncü kişilerin sağlıkları için kendinizi emniyete alabilirsiniz. Kurumsal teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3

Pilot Lisans Kaybı Sigortası

Hiç bir zaman ihtiyacınız olmasını istemeyiz fakat hayatın ne getireceğini kestirmek imkansızdır. Hastalık veya çeşitli kazalar sonucunda uçuş faaliyetlerine devam etmesi mümkün olmayan pilotlar önemli oranda mesleki gelir kaybına uğrarlar.

 Havacılık sigortaları arasında en önemli sigortalardan birisi olan “Pilotlar İçin Lisans Kaybı Sigortası” iş görememezlik durumunda devreye girerek pilotlar için teminat oluşturur. Teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6

Havalimanı İşletmecisi Sorumluluk sG.

 Havalimanı sahipleri ya da işletmecileri, ister devlet ister özel sektör olsun; Havalimanında yaşanabilecek kaza, sakatlanma, maddi ya da manevi hasarların mesuliyetini taşımaktadır. Bu sigorta ile sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar, uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar teminat altına alınmaktadır.

7

Hava Taşıtları Savaş-Terörizm Sigortası

 Terör, saldırı ya da benzeri istenmeyen durumlarda teminat sağlayan havacılık sigortasıdır. Bu sigorta sayesinde; terör & sabotaj eylemleri neticesinde ortaya çıkacak riskler, uçak kaçırma, gasp kaynaklı riskler ve politik sebepler sonucu oluşacak durumlara karşı kendinizi teminat altına alabilirsiniz.

 Uçuş yapılacak ülkeler başta olmak üzere birçok parametreye göre sigorta kapsamı değişiklik gösterir. Kurumsal teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2