İş Yeri Sigortaları

İş Yeri Paket Sigortası

 İş Yeri Paket Sigortası, işletmelerin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, işletmenin mülkiyetini, varlıklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları ve üçüncü şahıs zararları gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. İş Yeri Paket Sigortası, işletmelerin birden fazla sigorta türünü tek bir poliçede birleştirerek daha kapsamlı bir koruma sağlar. Bu sayede işletmeler, maliyetleri düşürürken daha geniş bir kapsamda güvence altına alınır. İş Yeri Paket Sigortası, işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken beklenmedik risklere karşı güvende olmalarını sağlar ve iş sürekliliğini korur.

1

Gıda/market Paket Sigortası

Market Paket Sigortası, market işletmecilerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, marketlerin mülkiyetini, varlıklarını, mal stoklarını, işletme ekipmanlarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Market Paket Sigortası, market işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle perakende sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, market işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve müşterilerin, personelinin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.
9

Restaurant/Cafe Paket Sigortası

 Restoran ve kafe işletmecilerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, restoran veya kafe işletmecilerinin mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Restoran – Cafe Paket Sigortası, restoran ve kafe işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle yiyecek ve içecek sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, işletmecilerin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve müşterilerin, personelinin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

12

Güzellik Merkezi Paket Sigortası

Güzellik Merkezi Paket Sigortası, güzellik merkezlerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, güzellik merkezinin mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Güzellik Merkezi Paket Sigortası, güzellik merkezi işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle güzellik sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, güzellik merkezi işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve müşterilerin, personelinin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.
10

Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası

 Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası, akaryakıt servis istasyonlarının çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, akaryakıt servis istasyonlarının mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, patlama, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası, akaryakıt servis istasyonlarının özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle akaryakıt sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, işletmecilerin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve müşterilerin, personelinin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

13

KOBİ Paket Sigortası

 KOBİ Paket Sigortası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, işletmenin mülkiyetini, varlıklarını, faaliyetlerini ve işveren sorumluluğunu çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve hukuki sorumluluk gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. KOBİ Paket Sigortası, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle işletmelerin farklı sigorta türlerini tek bir poliçede birleştirerek daha kapsamlı bir koruma sağlar. Bu sigorta, işletmelerin maliyetleri düşürürken daha geniş bir kapsamda güvence altına alınmasını sağlar.

2

Eczane Paket Sigortası

 Eczane Paket Sigortası, eczane işletmecilerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan özel bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, eczane işletmecilerinin mülkiyetini, varlıklarını, mal stoklarını, maddi zararlara karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve hukuki sorumluluk gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Eczane Paket Sigortası, eczane işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için özellikle tasarlanmıştır ve genellikle eczanelerin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenir. Bu sigorta, eczane sahiplerinin işlerini güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütmelerini sağlar ve beklenmedik risklere karşı koruma sağlar. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

4

Otel Paket Sigortası

 Otel Paket Sigortası, otel işletmecilerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, otel işletmecilerinin mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Otel Paket Sigortası, otel işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle otelcilik sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, otel işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve konukların, personelin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

7

Eğitim Kurumları Paket Sigortası

 Okul, kolej, üniversite gibi eğitim kurumlarının çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, eğitim kurumlarının mülkiyetini, varlıklarını, mal stoklarını, işveren sorumluluğunu ve diğer riskleri çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve hukuki sorumluluk gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Eğitim Kurumları Paket Sigortası, eğitim kurumlarının özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle eğitim sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, eğitim kurumlarının iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve öğrencilerin, personelin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

5

Noter Paket Sigortası

 Noter Paket Sigortası, noterlik ofislerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, noterlik ofisinin mülkiyetini, varlıklarını, mal stoklarını, işveren sorumluluğunu ve diğer riskleri çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve hukuki sorumluluk gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Noter Paket Sigortası, noterlik ofislerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle noterlik sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, noterlik ofislerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve müşterilerin, personelin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

6

AVM Paket Sigortası

AVM Paket Sigortası, Alışveriş Merkezi veya AVM olarak bilinen ticari komplekslerin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, AVM’nin mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. AVM Paket Sigortası, AVM işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle ticari gayrimenkul sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, AVM işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve ziyaretçilerin, kiracıların ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.
11

Plaza Paket Sigortası

Plaza Paket Sigortası, iş merkezlerinde bulunan plaza, ofis veya ticari binaların çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, iş merkezlerinin mülkiyetini, varlıklarını, işletme ekipmanlarını, mal stoklarını ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Plaza Paket Sigortası, iş merkezi işletmecilerinin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve genellikle ticari gayrimenkul sektöründeki farklı riskleri kapsar. Bu sigorta, iş merkezi işletmecilerinin iş sürekliliğini sağlamak için önemli bir koruma sağlar ve kiracıların, personelin ve tesislerin güvenliğini garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.
8

Hırsızlık/Kasa Hırsızlık Sigortası

 Hırsızlık veya kasa hırsızlık sigortası, ev veya iş yerindeki değerli eşyaların hırsızlık olaylarına karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta poliçesi, evdeki veya iş yerindeki eşyaların hırsızlık, soygun veya kasa hırsızlığı gibi durumlarda meydana gelen maddi kayıpları karşılar.

 Sigorta kapsamına göre, çalınan veya zarar gören eşyaların değeri, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazmin edilir. Hırsızlık sigortası, ev sahipleri ve işletmeler için önemli bir güvenlik önlemi olarak kabul edilir ve maddi kayıpları minimize etmeye yardımcı olur. Bu sigorta türü, ev ve iş yerlerini olası hırsızlık olaylarına karşı korumak isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

1

Taşınan para Sigortası

 Taşınan para sigortası, ticari işletmelerin nakit para veya değerli evrak gibi finansal varlıklarını taşıma sırasında oluşabilecek kayıplara karşı korumak amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, nakliyat sırasında para veya benzeri kıymetli evrakın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi durumunda meydana gelebilecek maddi kayıpları telafi eder. Sigorta kapsamına göre, taşınan paranın veya değerli evrakın kaybı veya zarar görmesi durumunda, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenir.

 Bu tür sigorta genellikle bankalar, nakliyat şirketleri, ticari kuruluşlar ve değerli kıymetlerin taşınmasıyla uğraşan diğer işletmeler tarafından tercih edilir. Taşınan para sigortası, işletmelerin nakliyat süreçlerindeki finansal risklerini azaltmaya yardımcı olur ve güvenli bir taşıma süreci sağlar.

2

Kâr Kaybı Sigortası

 Kâr kaybı sigortası, işletmelerin normal faaliyetlerini sürdürememe durumunda oluşabilecek finansal kayıpları telafi etmek amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. İşletmeler, yangın, su baskını, doğal afetler, sabotaj, grev gibi beklenmedik olaylar nedeniyle geçici olarak kapatmak zorunda kalabilirler. Bu durumda, işletme gelir kaybı yaşar ve normal faaliyetlerini sürdürme kapasitesini kaybeder. Kâr kaybı sigortası, işletmelerin bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek mali kayıplarını telafi etmek için tasarlanmıştır.

 Sigorta kapsamında, işletmenin gelir kaybı, kira gelirleri, sabit giderler ve personel maaşları gibi bir dizi maliyetin yanı sıra işletme yeniden açıldıktan sonra normal faaliyetlere dönene kadar geçen süre boyunca oluşabilecek kayıplar da karşılanabilir. Kâr kaybı sigortası, işletmelerin beklenmedik olaylara karşı finansal olarak korunmasını sağlayarak iş sürekliliğini sağlamaya yardımcı olur.

4

Endüstriyel Fabrika Sigortası

 Fabrika Sigortası, endüstriyel tesislerin ve üretim tesislerinin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan kapsamlı bir sigorta poliçesidir. Bu sigorta, fabrikanın mülkiyetini, varlıklarını, makine ve ekipmanlarını, ürünlerini ve faaliyetlerini çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, hırsızlık, vandalizm gibi olaylarla birlikte iş kazaları, üçüncü şahıs zararları ve işveren sorumluluğu gibi riskler bu sigorta kapsamında yer alabilir. Fabrika Sigortası, fabrika sahiplerinin ve işletmecilerinin maddi ve operasyonel risklere karşı güvende olmasını sağlar. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.  Fabrika Sigortası, üretim tesislerinin iş sürekliliğini sağlamaya ve fabrika operasyonlarının kesintisiz devam etmesine yardımcı olur.

3

Politik Riskler Sigortası

 Politik riskler sigortası, yatırımcıları ve işletmeleri, yabancı ülkelerde veya belirli koşullarda iş yaparken karşılaşabilecekleri politik risklere karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, siyasi istikrarsızlık, devlet müdahalesi, dış ticaret kısıtlamaları, savaş, terör eylemleri, devrimler, hükümet değişiklikleri gibi belirli politik olaylar nedeniyle oluşabilecek finansal kayıpları telafi eder. Politik riskler sigortası, genellikle uluslararası ticaret yapan şirketler, çok uluslu kuruluşlar, sermaye piyasası oyuncuları ve devlet destekli kuruluşlar tarafından kullanılır.

 Bu sigorta, işletmelerin uluslararası alanda iş yaparken karşılaşabilecekleri belirsizlikleri ve riskleri azaltarak yatırımlarını güvence altına almaya yardımcı olur.

3