BES / Hayat Sigortaları

(BES) Bireysel Emeklilik Sistemi

 Bireysel Emeklilik Sistemi, adından anlaşılacağı üzere kişinin ilerleyen yaşlar için birikim yapmasını amaçlayan ve sağlayan sistemdir.

 Ülkemizde teşvik amacıyla belli rakamlar üzerinde birikim gerçekleştiren kişiler için devlet %25’lik katkı payı sağlamaktadır. 

 Bireysel emeklilik sistemi portföyü tamamen alanın uzman yöneticiler tarafından fonlarda tutulur. Bu fonların seçimini sizde yapabileceğiniz için geleceğinize ve ilerleyen yaşlarınız için benzersiz birikim ve güvence sağlayabilirsiniz.

1

Yıllık Hayat Sigortası

 Yıllık Hayat Sigortası, belirli bir süre boyunca geçerli olan ve primlerin yıllık olarak ödendiği bir hayat sigortası türüdür. Bu sigorta, sigortalının ölümü durumunda belirli bir teminatı varislerine veya belirlenen kişilere öder.

 Yıllık Hayat Sigortası, her yıl yenilenen bir poliçe olduğu için primler yıllık olarak belirlenir ve her yıl ödenir. Sigortalının vefatı durumunda, poliçede belirtilen teminat tutarı varislerine ödenir. Bu sigorta, sigortalının mali geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda esneklik sağlar ve ihtiyaca göre düzenlenebilir.

4

Prim İadeli Hayat Sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası, hayatın sona ermesi teminatı ve hayat teminatını içerir. Sigorta seresi sonunda kişinin bütün rimleri ödemiş olması durumunda, ödenilen tutarlar Amerikan Doları Endeksi baz alınarak hesaplanır ve sonrasında geri alınabilir. 

 Sigorta süresi boyunca kişinin hayatını kaybetmesi durumunda sigorta kişinin yakınlarını güvence altına alabilir. İlk yıl primler ödendikten sonra ödemelere ara verme hakkına sahipsinizdir. Sigorta ile korunmaya devam ederken sigortalı ödediği primlerin %40’a varan vergi avantajından yararlanabilir.

2

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 Uzun Süreli Hayat Sigortası, sigortalının ölümü durumunda belirlenen bir süre boyunca ödeme yapmayı taahhüt eden ve aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da işlev gören bir sigorta türüdür. Bu sigorta, sigortalının vefatı durumunda belirlenen birikim veya geliri varislerine veya belirlenen kişilere aktarır. Ayrıca, bazı uzun süreli hayat sigortası poliçeleri nakit değeri biriktirir ve belirli bir yaşa veya belirli bir süreye kadar sigortalının yaşamı devam ettiğinde ödeme yapar. Uzun Süreli Hayat Sigortası, sigortalının mali geleceğini güvence altına alırken aynı zamanda birikim yapma veya yatırım yapma amacıyla da kullanılabilir.

3

Kredi İçin Hayat Sigortası

 Kredili Hayat Sigortası, bir kredi veya borç alındığında kredi borcunu ödemeyi garanti altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, borç sahibinin vefatı durumunda kalan borcun ödenmesini sağlar, böylece borç sahibinin varisleri veya mirasçıları kredi borcunu ödemek zorunda kalmazlar. Kredili Hayat Sigortası, kredi veren kurum veya finansal kuruluşun riskini azaltırken, borç sahibinin finansal yükünü hafifletir ve varislerini mali açıdan korur.

 Bu sigorta, genellikle kredi başvurusu sırasında alınan bir sigorta türüdür ve kredi ödemesi tamamlandığında sona erer.

5

Eğitim Sigortası

 Eğitim Sigortası, çocukların gelecekteki eğitim masraflarını karşılamayı amaçlayan bir tasarruf ve sigorta ürünüdür. Bu sigorta türü, belirli bir süre boyunca prim ödenmesini gerektirir ve sigorta sözleşmesi süresince birikim yapar. Sigorta sözleşmesi sonunda, birikimler çocuğun eğitim masraflarını karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, sigorta sözleşmesinde belirtilen durumlarda (örneğin, sigortalının vefatı veya sakatlanması), sigorta şirketi eğitim masraflarını karşılamak için ek bir ödeme yapabilir.  

 Eğitim Sigortası, çocukların gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve mali güvenliklerini sağlamak için birçok aile tarafından tercih edilen bir sigorta ürünüdür.

6