Araç Trafik Ek Sigortaları

Trafik Sigortası

Trafik sigortası her araç sahibi için yapılması zorunlu olan sigortadır. Olası bir kaza durumunda kusur oranı göz önünde bulundurularak poliçeniz üzerinde gösterilen limitler dahilinde karşı tarafından mal ve can kaybı gibi istenmeyen durumlarda karşı tarafa ödeme yapan sigorta türüdür. 

Meydana gelen hasar sonucunda teminatın, poliçe içerisindeki teminat limitinin üstüne çıkması durumunda kasko poliçenizde bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatı veya varsa benzer mali mesuliyet poliçesi devreye girerek minimum masrafla atlatmanızı sağlar.

1

Yeşil Kart Sigortası

 Yurtdışında yeşil kart uygulamasına sahip ülkelere yapılacak seyahatler kapsamında neden oldukları kaza durumunda zarar gören kişilerin korunmasını sağlayan ve üye olan ülkeler için zorunlu trafik sigortası limitlerine kadar koruma sağlar. 

 Sigorta poliçesi için gerekli evraklar şu şekildedir; Araç ruhsatı ve trafik sigortası poliçesidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, giriş yapılan ülkenin zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğu ortadan kaybolur. Kaza hangi ülkede gerçekleştiyse o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir.

7

(İMM) İhtiyari Mesuliyet Sigortası

 Kasko poliçelerine ilaveten tercih edilebilecek İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası’nın sınırlarını aşabilecek olası zararları karşılar.  Temel olarak bir sigorta türü olan İMM sigortası, müşteri talebine bağlı olarak kasko poliçesine ek olarak sunulur.

 Bu sigorta, Türkiye genelinde geçerlidir ve genel şartlar arasında manevi tazminatlar da olabilir.  Manevi zararların tespiti karmaşık olabileceğinden, ek bir güvence sağlanarak kapsama alınması önerilir.

8

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, iç ve dış hatlarda yolcu taşımacılığı yapan yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başından sonuna kadar olan seyahat süreci boyunca, duraklama süreçlerini içeren her türlü kaza sonucunda oluşabilecek zararlara karşı poliçede belirtilen şartlar dahilinde korur. Sigorta kapsamında, poliçede belirtilen taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na uygun taşımacı yetki belgesine sahip olması, taşımanın ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması gerekmektedir.

9

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dâhil olmak üzere, beklenmedik ve harici olaylar sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlık durumlarına karşı koruyan poliçelerdir. 

 Poliçede kayıtlı taşımacının, 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması gerekmektedir.

10

Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

 Sigortalıya ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masrafları gibi alanlarda teminat altına almaktadır. 

 Sigorta ettiren kendisinin ve/veya bağlı bulunduğu taşıma şirketinin, yapmış olduğu taşımacılık sözleşmesi kapsamında bu poliçede kayıtlı aracın taşıyacağı; öğrenci, personel gibi kişileride sözleşmenin içerisinde yer alan güzergahtaki taşımacılık hizmetinin başlamasından bitişine kadar oluşabilecek istenmeyen durumlara karşın sigorta poliçe kapsamına alır.

11

Araçlar İle İlgili Meslek Sigortaları

 Araçlarla ilgili meslek sigortaları, ticari ve özel araç kullanımıyla ilişkili risklere karşı koruma sağlayan sigorta ürünleridir. Ticari araç sigortaları işletmelerin ticari araçlarını kaza, hırsızlık gibi beklenmedik durumlara karşı korurken, nakliye araçları sigortaları nakliyeci işletmelerin taşımacılık sırasında oluşabilecek hasarlara karşı finansal koruma sağlar.

 Özel taşıma araçları için ise kurye firmaları, taksi şoförleri gibi hizmet sağlayıcılar araçlarının zararlarına karşı sigorta yaptırabilirler. Bireyler için ise trafik sigortası ve kasko gibi kişisel araç sigortaları önemlidir, bu sigortalar bireylerin araçlarının zararlara karşı korunmasını sağlar. Araçlarla ilgili meslek sigortaları, işletmelerin ve bireylerin araç kullanımından kaynaklanabilecek beklenmedik maddi zararları yönetmelerine yardımcı olur.

Adsız tasarım-40