DASK ve Konut Sigortaları

(DASK) Doğal Afet Sigortaları

 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de konut sahiplerini zorunlu olarak doğal afet risklerine karşı koruyan bir kamu kurumudur. DASK, özellikle deprem gibi doğal afetler sonucu oluşabilecek maddi zararları karşılamak amacıyla kurulmuştur.

 DASK, konut sahiplerine zorunlu olarak deprem sigortası sunar. Bu sigorta, Türkiye’de bulunan konutların tamamının veya bir kısmının doğal afet risklerine karşı sigortalanmasını sağlar. Deprem sigortası kapsamında, konutların deprem sonucu meydana gelebilecek hasarları karşılar ve yeniden inşa edilmesi veya onarılması için gerekli mali desteği sağlar.

 DASK, konut sahiplerine bu zorunlu sigortayı düşük primlerle sunarak geniş kesimlere erişim sağlar. Böylelikle, deprem gibi doğal afetlerde oluşabilecek maddi kayıpların etkilerini azaltmaya ve toplumsal dayanıklılığı artırmaya yardımcı olur.

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası

(Ev-Eşya/Bina) Konut Sigortası

 Konut Sigortası, ev sahiplerinin evlerini ve eşyalarını çeşitli risklere karşı korumak için satın aldıkları bir sigorta türüdür.

 Bu sigorta, evin yapısal unsurlarını (duvarlar, çatı, pencere ve kapılar gibi), evde bulunan eşyaları ve kişisel mülkiyeti (mobilyalar, elektronik eşyalar, giyim vb.) çeşitli tehlikelere karşı korur. 

 Yangın, hırsızlık, su baskını, doğal afetler gibi olaylarla birlikte sorumluluk teminatları (komşuya verilen zararlar gibi) bu sigorta kapsamında yer alabilir. Konut Sigortası, ev sahiplerine beklenmedik durumlarda maddi destek sağlarken, aynı zamanda evlerinin güvenliğini ve korunmasını garanti altına alır. Ayrıca, poliçede belirtilen ek teminatlarla daha geniş bir koruma sağlanabilir.

2

Site/Apartman Ortak Alan Sigortası

 Bir apartman veya site gibi çoklu konut birimlerine sahip olan yerleşim alanlarının ortak kullanım alanlarını ve yapısal unsurlarını koruyan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bina dışındaki alanları (bahçe, otopark, yürüyüş yolları vb.) ve binanın ortak kullanım alanlarını (asansörler, merdiven boşlukları, yangın merdivenleri vb.) çeşitli tehlikelere karşı korur. Yangın, su baskını, doğal afetler, vandalizm gibi olaylarla birlikte yönetim sorumluluğundaki kaza ve hasarlar bu sigorta kapsamında yer alabilir. Site veya apartman yönetimi ortak alan sigortası, apartman veya site sakinlerine ortak alanlarda meydana gelebilecek zararları karşılarken, aynı zamanda yöneticilerin hukuki sorumluluklarını da korur. Bu sigorta, yerleşim alanlarının güvenliğini ve korunmasını sağlamanın yanı sıra, sakinler arasındaki ilişkileri ve ortak yaşamı kolaylaştırır.

3