Sağlık Sigortaları

(ÖSS)Bireysel Özel Sağlık Sigortası

 Olası bir kaza, yaralanma ya da hastalık durumunda özel hastahanedeki tedavinizi poliçe oranına bağlı olarak %100’e kadar karşılayan sigorta türüdür.

 Poliçe kapsamında hastahaneye ödeme yapılabilmesi için, özel sağlık sigortası sahibi kişinin muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin, bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

3

(ÖSS) Grup Özel Sağlık Sigortası

Grup halinde başvuru yapılabileceği için ciddi indirimlerden yararlanılabilir. 

 Poliçe kapsamında hastahaneye ödeme yapılabilmesi için, özel sağlık sigortası sahibi kişinin muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin, bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

4

(TSS) Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK tarafından sigortalı olan kişilerin özel hastahanede muayene ya da benzeri işlemler sonucunda çıkan işlem farkını Bireysel Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde kolayca güvence altına alabilirler.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları; sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun onayladığı tüm riskleri kapsamaktadır. 

1

(TSS) Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

 SGK desteği ile neredeyse tüm özel hastahanelerde ayakta ya da yatarak tedavi imkanı sunan sigorta türüdür. Özel hastahane ücretinin bir kısmını SGK karşılasa bile tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde poliçe kapsamında ek bir ücret olmadan muayene olabilirler.

 Genel olarak Tamamlayacı Sağlık Sigortası grubunun ortalama risk faktörü baz alınarak bir teklif verilir ve bu sayede toplu başvuru olduğu için indirimli şekilde başvuru gerçekleştirilerek tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi hazırlanır.

2

Doğum - Hamilelik Sigortası

“Doğum Sigortası” veya “Hamilelik Sigortası”, bazı sigorta şirketleri tarafından sunulan bir tür sağlık sigortasıdır. Genellikle hamilelik ve doğum masraflarını kapsamaya yönelik özel bir poliçe olarak sunulur.

Doğum sigortası genellikle aşağıdaki gibi öğeleri kapsayabilir: Doktor muayeneleri, testler, ultrasonlar ve hamilelik sırasında gerekli tıbbi hizmetlerin masrafları, Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası masrafları. Bunlar hastane masrafları, doğum koçluğu, epidural anestezi gibi hizmetleri içerebilir, Hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek beklenmedik sağlık sorunları veya komplikasyonlar için kapsama vbg.

1

Bebek/Çocuk Sağlık sigortası

 Bebek/Çocuk Sağlık Sigortası, bebeklerin ve çocukların sağlık ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılamak için tasarlanmış özel bir sigorta türüdür. Bu sigorta, doğumdan itibaren çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmelerine destek olmak amacıyla geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerini içerir. Rutin sağlık kontrolleri, aşılar, doktor muayeneleri, reçeteler gibi temel sağlık hizmetleri bu sigortanın kapsamına girer.

 Ayrıca, hastane yatışları, ameliyatlar, acil durumlar ve özel tedaviler gibi daha ciddi sağlık durumlarında da finansal güvence sağlar. Bebek ve çocukların sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek maliyetleri karşılayarak ailelere maddi rahatlama sunar. Bu sigorta, ebeveynlerin çocuklarının sağlıklarıyla ilgili endişelerini azaltır ve çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. 

5

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin kısa dönemli ikamet izinleri süresince olası ihtiyaçlarında kullanabilmeleri için oluşturulmuş sigorta türüdür. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan sağlık giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

 Bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde uygunlaması gereken asgari şartları kapsamaktadır.

5

Tehlikeli (Riskli) Hastalıklar Sigortası

 Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli rahatsızlıkları gibi insan hayatını doğrudan tehdit eden ve tedavi süreçlerinde çok dikkatli olunması gereken hastalıklar için oluşturulmuş sigorta türüdür.  Bu poliçe kapsamına tedavi süreci, muayene, ilgili tahlil ve ilgili süreçler dahildir. Bunun yanı sıra ameliyat gereken ya da gerektirmeyen birçok farklı hastalık için çoğu zaman 30 günlük tedavi sürecini poliçe dahilinde garanti altına alır.

6

Acil-Nefes Sağlık Sigortası

 Kanser, İnme (Serebrovasküler Hastalıklar), Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi), Koroner Damar Hastalığı sonucu yapılan Açık Kalp Ameliyatı (By-Pass), Kalp Kapakçığı Değişimi, Kalp, Karaciğer ve Böbrek Nakli rahatsızlıkları gibi insan hayatını doğrudan tehdit eden ve tedavi süreçlerinde çok dikkatli olunması gereken hastalıklar için oluşturulmuş sigorta türüdür.  

 Bu poliçe kapsamına tedavi süreci, muayene, ilgili tahlil ve ilgili süreçler dahildir. Bunun yanı sıra ameliyat gereken ya da gerektirmeyen birçok farklı hastalık için çoğu zaman 30 günlük tedavi sürecini poliçe dahilinde garanti altına alır.

2

Komplikasyon Sağlık Sigortası

 Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı uyruklu kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle tedavi veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına alarak kişilere güvence sağlar.

 Operasyon süresince oluşabilecek komplikasyonlar olabileceği gibi kişi kendi ülkesine döndükten sonra Türkiye’de geçirdiği operasyondan dolayı yaşanabilecek komplikasyonlarıda kapsamaktadır.

 Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

3

60 Yaş Üstü Sağlık Sigortası

 60 Yaş Üstü Sağlık Sigortası, bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için özel olarak tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yaşlı bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş kapsamlı tıbbi hizmetler sunar.

 Genellikle poliklinik muayeneleri, laboratuvar testleri, görüntüleme hizmetleri, hastane yatışları, ameliyatlar ve ilaç masrafları gibi temel sağlık hizmetlerini kapsar. Ayrıca, kronik hastalık yönetimi, rutin sağlık kontrolleri ve acil sağlık hizmetleri gibi ek hizmetler de bu sigorta kapsamında olabilir. 60 yaş üstü bireylerin sağlık masraflarını azaltarak yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

 Bu sigorta türü, ileri yaşlardaki sağlık risklerini güvence altına alarak bireylerin ve ailelerinin maddi yükünü hafifletir.

4