Diğer Sorumluluk Sigortaları

Yönetici Sorumluluk Sigortası

 Yönetici Sorumluluk Sigortası, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin (CEO, CFO gibi) görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri hukuki risklere karşı koruma sağlayan bir tür sigortadır. Bu sigorta genellikle şirketlerin yönetim kademesindeki kişilerin, yönetim kararları veya işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklarına karşı mali koruma sağlar.

Yönetici Sorumluluk Sigortası, yöneticilerin kişisel varlıklarını korumak amacıyla tasarlanmıştır.

 Bu sigorta, yöneticilerin hatalı kararlar, yolsuzluk iddiaları, iş yasalarına uyumsuzluk gibi durumlarda ortaya çıkabilecek hukuki maliyetleri karşılayabilir. Ayrıca, tazminat davaları, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri gibi maliyetlerin yanı sıra, mahkeme kararlarına göre ödenecek tazminatlara da katkıda bulunabilir. Bu sayede, yöneticilerin işlerini güvenle yürütmesine ve risklerle başa çıkmasına yardımcı olur.

Adsız Tasarım Kopyası Kopyası Kopyası-2

Asansör Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası, asansör sahiplerinin veya işletmecilerinin üçüncü kişilere karşı doğabilecek maddi ve/veya bedensel zararlarına karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, asansörlerin kullanımı sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu oluşan zararları kapsar. Örneğin, bir asansörün arızalanması sonucu meydana gelen bir kaza nedeniyle üçüncü bir kişinin yaralanması veya malının zarar görmesi durumunda, bu sigorta poliçesi altında tazminat ödenir. Bu şekilde, asansör sahipleri veya işletmecileri, olası hukuki ve mali risklere karşı korunmuş olurlar.
1

Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası

  Zorunlu yapılması gereken Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası, tehlikeli maddelerin taşınması veya işlenmesi sırasında oluşabilecek çevresel kirlilik, zarar veya kazalardan kaynaklanan mali sorumluluğu kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, imha edilmesi veya işlenmesi sırasında meydana gelebilecek çevresel zararların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlar.

 Özellikle endüstriyel tesisler, taşımacılık firmaları ve tehlikeli madde işleyen işletmeler için önemlidir. Bu sigorta, çevresel zararların tazminatını içerebilir ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine ilişkin maliyetleri karşılayabilir. Ayrıca, şirketin itibarını korumak ve çevresel risklere karşı güvenilirliklerini göstermek için de önemli bir araç olabilir.

2

Kıyı Tesisleri Sorumluluk Sigortası

 Zorunlu yapılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorumluluk Sigortası, kıyı tesislerinin (limanlar, marinalar, rıhtımlar, petrol terminali gibi) deniz kirliliği ile ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, bu tesislerin işletmelerinin faaliyetleri sırasında çevresel olarak meydana gelebilecek deniz kirliliği ve çevre kirliliği risklerine karşı koruma sağlar.

 Kıyı tesisleri, denizdeki gemi veya diğer deniz araçlarından kaynaklanabilecek petrol sızıntıları veya diğer zararlı maddelerin denize sızması gibi çevresel tehlikeler nedeniyle oluşabilecek hasarlar için mali sorumluluk altındadır. Bu sigorta, bu tesislerin bu tür durumlarda üçüncü şahıslara veya çevreye verebilecekleri zararları tazmin etmelerine yardımcı olur.

4

Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası

 Zorunlu yapılması gereken Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, özel güvenlik şirketlerinin yasal olarak işletme izni alabilmeleri için zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, özel güvenlik şirketlerinin faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere veya mülklere verebilecekleri maddi zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek mali sorumluluklarını teminat altına alır.

 Özel güvenlik şirketleri, görevleri sırasında potansiyel olarak maddi zararlara neden olabilecek durumlarla karşılaşabilirler. Bu zararlar, güvenlik görevlilerinin kusurlu davranışları, ihmalleri veya işlerinin doğasından kaynaklanan diğer risklerden kaynaklanabilir. Örneğin, bir güvenlik görevlisinin bir kişiye veya bir mülke zarar vermesi veya güvenlik şirketinin bir mülke zarar vermesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu sigorta sayesinde yaşanabilecek tüm durumlara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

5

Ürün Geri Çağırma Sigortası

 Ürün Geri Çağırma Sigortası, bir şirketin ürettiği veya dağıttığı ürünlerin geri çağrılması gerektiğinde ortaya çıkabilecek maliyetleri karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, ürünlerin güvenliği veya kalitesiyle ilgili endişeler nedeniyle geri çağrılması durumunda şirketin finansal kayıplarını minimize etmeyi amaçlar.

 Ürünlerin geri çağrılması, potansiyel olarak ciddi mali sonuçlara yol açabilir; ürün geri çağırma sigortası, bu riskleri azaltarak şirketin itibarını korumasına ve finansal zararları en aza indirmesine yardımcı olur. Bu sigorta türü genellikle ürünlerin imalatı, dağıtımı, satışı veya pazarlamasıyla uğraşan şirketler tarafından tercih edilir.

9

Depoculuk Sorumluluk Sigortası

 Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası, depo işletmecilerinin yasal zorunluluklara karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Depo işletmecileri, müşterilerinin eşyalarını depoladıkları süre boyunca bu eşyaların güvenliğinden ve korunmasından sorumludurlar. Ancak, beklenmedik durumlar veya kazalar sonucu oluşabilecek maddi zararlar depo işletmecileri için ciddi finansal riskler oluşturabilir.Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası, depo işletmecilerini bu tür risklere karşı korur ve depo tesisinde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, su baskını gibi olaylardan kaynaklanabilecek müşteri eşyalarının zararını veya kaybını karşılar. Ayrıca, müşterilerin eşyalarının güvenliği konusundaki yasal zorunluluklara uyum sağlamalarına da yardımcı olur. 

5

Tamirhane Sorumluluk Sigortası

 Tamirhane sorumluluk sigortası, tamirhanelerin işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek maddi zararlar ve kazalara karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, tamirhanelerin müşterilerinin araçlarına verdiği zararlar veya tamirhane çalışanlarının iş kazaları gibi durumlar için maddi tazminat taleplerine karşı koruma sağlar.

 Tamirhane işletmeleri, müşterilerin araçları üzerinde yapacakları her türlü işlem sırasında risk altındadırlar. Araçların kazara hasar görmesi, yanlış tamiratlar nedeniyle ortaya çıkan sorunlar veya tamirat sırasında meydana gelebilecek iş kazaları gibi durumlar işletmeler için ciddi mali yükler oluşturabilir. Tamirhane sorumluluk sigortası, bu tür durumlarda işletmeleri maddi olarak korur ve olası tazminat taleplerini karşılar.

 Sigorta kapsamına göre, müşteri araçlarının yanlışlıkla hasar görmesi, tamirhanede çalışanların yaralanması veya müşteri mallarının çalınması gibi durumlar için maddi tazminatlar ödenebilir. Bu sigorta, tamirhane işletmelerinin işlerini güvenle yürütmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına yardımcı olur.

Adsız tasarım-42